Buprestidae

(Chrząszcze)

Buprestidae to jedna z najbardziej niezwykłych i zróżnicowanych grup chrząszczy występujących na całym świecie. Chrząszcze te są szczególnie interesujące ze względu na ich atrakcyjne ubarwienie i błyszczącą powierzchnię tułowia, co przyniosło im przydomek "chrząszczy klejnotów". Ich ciała są często pokryte różnymi odcieniami zieleni, błękitu, czerwieni i złota, dzięki czemu doskonale wtapiają się w otoczenie. Buprestidae to duża rodzina z ponad 15 000 opisanych gatunków podzielonych na kilka podrodzin. Chociaż występują na całym świecie, największą różnorodność tych chrząszczy można znaleźć w regionach tropikalnych.

Superfamily Buprestoidea Leach, 1815

Family Schizopodidae J.L. LeConte, 1859
Family Buprestidae Leach, 1815
Subfamily Julodinae Lacordaire, 1857
Subfamily Polycestinae Lacordaire, 1857

Tribe Acmaeoderini Kerremans, 1893
Tribe Astraeini Cobos, 1980

 • Tribe Bulini Bellamy, 1995
 • Tribe Haplostethini J.L. LeConte, 1861
 • Tribe Paratracheini Cobos, 1980
 • Tribe Perucolini Cobos, 1980
 • Tribe Polycestini Lacordaire, 1857
 • Tribe Polyctesini Cobos, 1955
 • Tribe Prospherini Cobos, 1980
 • Tribe Ptosimini Kerremans, 1903
 • Tribe Thrincopygini J.L. LeConte, 1861
 • Tribe Tyndaridini Cobos, 1955
 • Tribe Xyroscelidini Cobos, 1955
Subfamily Galbellinae Reitter, 1911
Subfamily Chrysochroinae Laporte, 1835
 • Tribe Chrysochroini Laporte, 1835
 • Tribe Dicercini Gistel, 1848
 • Tribe Evidini Tôyama, 1987
 • Tribe Paraleptodemini Cobos, 1975
 • Tribe Paratassini Bílý & Volkovitsh, 1996
 • Tribe Poecilonotini Jakobson, 1913
 • Tribe Sphenopterini Lacordaire, 1857
 • Tribe Vadonaxiini Descarpentries, 1970
Subfamily Buprestinae Leach, 1815
 • Tribe Actenodini Gistel, 1848
 • Tribe Anthaxiini Gory & Laporte, 1839
 • Tribe Bubastini Obenberger, 1920
 • Tribe Buprestini Leach, 1815
 • Tribe Chrysobothrini Gory & Laporte, 1836
 • Tribe Coomaniellini Bílý, 1974
 • Tribe Curidini Holyński, 1988
 • Tribe Epistomentini Levey, 1978
 • Tribe Exagistini Tôyama, 1987
 • Tribe Glaphyropterini Pongrácz, 1935†
 • Tribe Julodimorphini Kerremans, 1903
 • Tribe Kisanthobiini Richter, 1949
 • Tribe Maoraxiini Holyński, 1984
 • Tribe Melanophilini Bedel, 1921
 • Tribe Melobasini Bílý, 2000
 • Tribe Mendizabaliini Cobos, 1968
 • Tribe Nascionini Holyński, 1988
 • Tribe Phrixiini Cobos, 1975
 • Tribe Pterobothrini Volkovitsh, 2001
 • Tribe Stigmoderini Lacordaire, 1857
 • Tribe Thomassetiini Bellamy, 1987
 • Tribe Trigonogeniini Cobos, 1956
 • Tribe Xenorhipidini Cobos, 1986
Subfamily Agrilinae Laporte, 1835
 • Tribe Agrilini Laporte, 1835
 • Tribe Aphanisticini Jacquelin du Val, 1859
 • Tribe Coraebini Bedel, 1921
 • Tribe Tracheini Laporte, 1835

Cykl życiowy Buprestidae

Podobnie jak inne gatunki chrząszczy, chrząszcze klejnotki przechodzą całkowitą metamorfozę, która obejmuje cztery odrębne etapy życia: jajo, larwę, poczwarkę i osobnika dorosłego. Zazwyczaj samice chrząszczy buprestida składają jaja na drzewie żywicielskim, szczególnie w rowkach kory. Po wykluciu larwy szybko zagrzebują się w drzewie.

Jedną z charakterystycznych cech chrząszczy drążących drewno jest ich stadium larwalne. Larwy tych chrząszczy żyją wewnątrz drewna roślin i drzew i żywią się materiałem drzewnym. W zależności od gatunku, larwy mogą atakować zarówno żywe drzewa, jak i martwe części roślin.

Dorosłe chrząszcze żywią się nektarem, pyłkiem i liśćmi roślin. Ich aktywność jest najwyższa w ciepłych miesiącach letnich, kiedy można je zaobserwować podczas godów i składania jaj w odpowiednich roślinach żywicielskich. Samice wykształciły tak zwany owipositor, którego używają do składania jaj w pęknięciach kory drzew. Naukowcy badają je pod wieloma różnymi kątami. Jednym z nich jest badanie ich fascynującego zachowania i cyklu życia. Innym jest analiza substancji chemicznych w ciałach chrząszczy, które pomagają im przetrwać we wrogim środowisku pełnym drapieżników i pasożytów.

Chrząszcze

Badanie tych chrząszczy może dostarczyć cennych informacji na temat ekologii, ewolucji i ochrony różnorodności biologicznej naszej planety. Chrząszcze te są często związane z lasami, ponieważ wiele gatunków występuje w lasach liściastych i iglastych. Niektóre gatunki żyją również na sawannach, stepach i pustyniach. Buprestidy są zwykle aktywne w ciągu dnia i szukają kwiatów, na których zbierają nektar.


Buprestidae są również popularnymi obiektami kolekcjonerskimi. Wiele osób zbiera te piękne chrząszcze ze względu na ich estetyczny wygląd i wartość kolekcjonerską. Jednak z powodu utraty lasów i degradacji siedlisk, niektóre gatunki stają się zagrożone.